Bezpečný úkryt-panic room

Jedná se o velmi efektivní opatření při násilném vniknutí do obydlí. Dnešní doba přináší daleko agresívnější prostředí, než se nám kdy zdálo. V lepším případě útočníci za bílého dne vniknou do bytu, domu a v lepší variantě obyvatele "pouze" svážou a vyloupí. Útočníci ví, že pokud se dostanou do domu, mají volné prostředí a potřebný čas. Bohužel se objevují stále agresívnější postupy, kdy mučí své oběti a tímto způsobem z nich dostávají  informace o kontech a cennostech a  následně své oběti zabijí. Na typování obětí  mají pachatelé dnes své metody a postupy (viz. program proti násilí).

Co je tedy bezpečný úkryt? Je to jeden z prvků  při vytváření bezpečnostních opatřeních jednotlivců či skupin. Jedná se o bezpečné prostředí, které nám na potřebnou dobu umožní bezpečný pobyt do doby, než příjde pomoc. V tomto případě se převážně myslí ochrana proti fyzickému násilí. Jednoduše řečeno - při narušení prostor domu, bytu se okamžitě se přesunu do tohoto úkrytu a za pomoci techniky signalizuji stav nouze. Zde v bezpečném prostředí vyčkám do příjezdu pomoci. Chtěli bychom jen zmínit, že např. PČR udává oficiální dojezdový čas do 20minut od nahlášení.

Samotná myšlenka nouzového úkrytu je velmi stará. Na každém hradě byla věž, kam se v nouzi schoval majitel hradu, pouze se tomu neříkalo bezpečný úkryt. Je s podivem, že ač si všichni stavíme své "hrady", tento standard, který je v cizině běžný, je u nás minimální.

Prostor má různé velikosti a potřebné vybavení. Vytváří se především v místě bydliště či pracoviště apod. Dá se vytvořit  ze stávajících prostor nebo případně použít kompletní modul. Modul je na bázi "skládačky", kterou technici smontují. Výhodou těchto výrobků je, že se dají podle potřeby rozmontovat a opět složit, mají propracovaný systém signalizace a filtrace, není potřeba stavebních úprav. Mají různé velikosti, hodnoty pevnosti a vybavení. Současně se dají použít jako trezor pro zbraně, umělecká díla  a ceniny. Splývají s běžným vybavením interiéru, takže nejsou  rozpoznatelné. V komerčním prostředí se používají v bankách, hotelích, na lodích, v armádě i ambasádách. Těmito moduly se na našem trhu zabývá  britská firma s českým zastoupením Thepanicroom.cz, se kterou daná zařízení nabízíme.

Samozřejmě je rozdíl bezpečného úkrytu ve městě nebo na samotě v lese. Jako vše, i zde je možné vytvořit tato opatření jednoduchou formou nebo velmi nákladnou.