Program osobní bezpečnosti

Kriminalita a násilí v naší zemi každým rokem stoupá. Některé výzkumy a statistiky uvádějí, že každá třetí žena se setká za svůj život s fyzickým násilím. Naše země je doslova rozdělena organizovanými skupinami. Roční zisky těchto skupin jdou do miliard. Obchod s "masem", hazard, vydírání či drogy jsou dnes bežné pojmy. Bohužel se všemi těmito jevy se můžeme  kdykoliv setkat.

Program jsme vyvinuli z našich  třicetiletých   zkušeností. Zjistili jsme, že většina situací, které jsme pomáhali řešit, měla podobný průběh a dopady. Přitom u většiny případů by stačilo být předem trochu pozornější, vnímavější a empatičtější a  situace by vůbec nevznikla.

 

CÍL

Zlepšit běžnému člověku povědomí a znalosti o své vlastní bezpečnosti. Vysvětlit a ukázat mu možnosti a následně reakce na nebezpečné situace, se kterými se může v každodenním životě setkat.

 

Program je možné aplikovat na různě cílené skupiny a upravuje se dle potřeby a to časově i programově. Veškeré informace a znalosti se v uvedeném programu neustále vyvijí a přizpůsobují, stejně jako se vyvijí způsoby a metody "druhé" strany. Program se neslučuje se strategií a taktikou policejních a podobných složek. Program ukazuje principy, má preventivní ráz a je především obranného charakteru.

 

Program je složen ze tří hlavních tematických celků.

Reakce a situace " před"- zde se probírá především prevence a chování, aby situace vůbec nenastala, abychom možnost vzniku snížili či vyloučili. např. prvotní příznaky negativního zájmu - vyhodnocení rizik ve svém životě  - každý má svého predátora - bezpečný úkryt - panic room atd...

Situace "teď" - konflikt nastal, něco jsme přehlédli - rozdíl mezi sportem a sebeobranou - co umím bez nácviku - právo se bránit - principy obrany - taktika proti různým zbraním a útočníkům - tělo jako zbraň - proč se může bránit slabší nebo žena - modelové situace a reakce na ně atd...

Reakce a chování "potom"  - vždy je  něco potom - vyhodnocení dopadů - jak se dále chovat atd...

Celý program je o pohybu. Teorie se hned uplatňuje a klient si vše zkouší. Jde nám o to, abychom ukázali, že i lidé, kteří nikdy nesportovali mají své možnosti. Osobní bezpečnost se týká naprosto každého.